LINDA

LINDA

Norsk morsmål. Tegnspråktolk, tolk og oversetter. Oversetter engelsk til norsk. Bachelor i Statsvitenskap og idehistorie, Bachelor i tegnspråk og tolking for døve og døvblinde.


GEIR

GEIR

Norsk morsmål. Statsautorisert Translatør, tysk til norsk. Oversetter tysk til norsk og engelsk til norsk.
Master of Science i kjemi, NTNU. Spesialfelt er mekanisk industri, olje- og gassindustri, bilteknisk, kjemi og realfag.

Geir Stamp

ANYA

ANYA

Master of Literature and Language. To-språklig polsk og norsk. Oversetter engelsk til norsk og polsk til norsk. Voiceover, 21 års erfaring.


RUSSELL

RUSSELL

Engelsk morsmål. To-språklig engelsk og norsk. Oversetter engelsk til norsk og norsk til engelsk.
Spesialfelt reiseliv og geografi, finans og regnskap. Bachelor of Science i Applied Statistics fra Sheffield Hallam University, England.

This post is also available in: English